کاور صندلی غذاخوری با طرح برجسته | ۰۹۳۳۲۰۸۹۸۱۶ | آموزش دوخت سفارشی

کاور صندلی غذاخوری

کاور صندلی غذا خوری با طرح برجسته | 09199118498 | آموزش دوخت سفارشی

وسایل لازم کاور صندلی غذاخوری

 • پارچه نرم و لطیف ساتن چروک 2.5 متر به عرض 3 متر

 • نوار مغزی دوزی به طول 180 سانتی متر

 • کش ماسوره ای

 • نخ همرنگ پارچه

 • صابون یا گچ خیاطی

 • کاغذ الگو

 • کش به عرض 5 سانتی متر

همچنین ببینید >> کاور مبل اصلی

کاور صندلی غذاخوری با طرح برجسته

قسمت های مختلف الگوی کاور صندلی غذاخوری

 1. نشیمنگاه، یک بار به طول 45 و عرض 44 سانتی متر

 2. تکیه گاه، یک بار به طول 58 و عرض 45 سانتی متر

 3. پشت صندلی، یکبار به طول 58 و عرض 45 سانتی متر

 4. چین دور صندلی یکبار به طول 232 و عرض 38 سانتی متر

 5. نوار دور صندلی یک بار به طول 178 و عرض 10 سانتیمتر

همچنین ببینید >> کاور مبل چستر

مراحل دوخت و برش کاور صندلی غذاخوری

طول و عرض تکیه گاه، پشت صندلی و نشیمنگاه خود را اندازه گیری کنید. و هر یک را جداگانه روی کاغذ الگو رسم کنید.

طول و عرض هر یک را 2.5 تا 3 برابر در نظر بگیرید و از پارچه برش بزنید.

روی پارچه بریده شده خطوطی موازی هم و به صورت افقی و عمودی و یا شطرنجی

با فواصل 10 الی 15 سانت از هم رسم کنید.

ماسوره را با کش ماسوره ای پر کنید و خطوط رسم شده را از قسمت روی پارچه با دوخت درشت چرخ کنید.

به این ترتیب در قسمت های دوخته شده پارچه جمع می شود و طرح برجسته می شود.

توجه داشته باشید که پس از دوخت قسمت های چین کش شده، الگوی تکیه گاه، نشیمنگاه

و پشت صندلی را روی پارچه انداخته و اضافه های آن را قیچی کنید.

تکه پشت صندلی و تکیه گاه را از رو به روی هم گذاشته و

دور آن را چرخکاری کنید.

تکه نشیمنگاه را به لبه پایین تکیه گاه وصل کنید.

دور تا دور صندلی را به اندازه گرفته و تکه ای از پارچه به طول 178 و عرض 10 سانتیمتر

برش بزنید. یک سر طولی تکه بریده شده را مغزی دوزی کرده

و سر دیگر آن را به دور نشیمنگاه بدوزید.

روکش نیمه آماده را به روی صندلی بکشید و مجددا دور نشیمنگاه

را اندازه گرفته و دوبرابر آن را برای چین پایین و یا دامن صندلی در نظر بگیرید.

لبه بالای تکه چین را یک سانتیمتر به پشت پارچه تا بزنید

و کش را به لبه آن بدوزید. سپس در سه ردیف طولی و به فواصل یک سانتیمتر

از هم بر روی آن با دوخت درشت چرخکاری کنید.

لبه پایین روکش صندلی را به اندازه 3 سانتیمتر تو گذاشته و آن را بدوزید.

سپس با درجه حرارت مناسب اتو کنید.

در پایان چهار تکه مساوی نوار در حدود 30 سانت بریده و هر تکه را به گوشه های نشیمنگاه

بدوزید.

سپس بندینک ها را در زیر صندلی محکم به پایه های آن گره بزنید.

کاور صندلی غذا خوری با طرح برجسته

 

× واتساپ؟!